LJUGA BORT MIN SJÄLS ELÄNDIGHET

Tänkvärt & lyrics / Permalink / 1
"Det som jag skriver ned på dessa blad är icke någon bikt; för vem skulle jag bikta mig?
Jag berättar icke allt om mig själv.  Jag berättar blott det som behagar mig att berätta;
men jag säger ingenting som icke är sant.
Jag kan dock icke ljuga bort min själs eländighet, om den är eländig."
 
~Hjalmar Söderberg - Doktor Glas
#1 - - Broder Morre:

Oh me like

Till top